Szkolne aktualności

PA250038"   Pasowania nadszedł czas..."
"Puk, puk to ja, taki mały pierwszaczek..." tymi słowami dziecięcej piosenki uczniowie klasy Ia rozpoczęli jedną z najważniejszych szkolnych uroczystości jaką jest "Pasowanie na ucznia".
Uroczystość odbyła się 25 października 2018 r. w Szkole Podstawowej im. Sybiraków w Rakoszycach. Wśród zaproszonych gości byli: Burmistrz Środy Śląskiej p. Adam Ruciński, Dyrektor ZOPO w Środzie Śląskiej p. Krzysztof Peryga, p. Ryszard Ćwikliński z przedstawicielami Koła Związku Sybiraków w Środzie Śląskiej, rodzice, nauczyciele i uczniowie.
Dzieci w programie artystycznym zaprezentowały swoją wiedzę i umiejętności, a następnie złożyły ślubowanie i wielkim ołówkiem zostały pasowane na uczniów przez p. Dyrektor Jadwigę Cielińską. Uroczystość została zwieńczona słodkimi prezentami od rodziców.