Szkolne aktualności

indeksKolejny wyjazd na XXI DFN

W tym roku również skorzystaliśmy z bogatej oferty imprez organizowanych  w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki. 24 września uczniowie brali udział w zajęciach laboratoryjnych „Witamina C-naturalny obrońca” na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności UPWr.   Pod okiem naukowców badali zawartość witamin   w owocach ,warzywach       i sokach. Po wykonaniu analizy chemicznej różnych produktów, zespoły wykonały obliczenia, porównały wyniki i wyciągnęły wnioski ze swoich badań.        

       26 września podczas pokazu „Cyrk fizyczny” na Wydziale Fizyki i Astronomii UWr , uczniowie oglądali efektowne, zabawne i zaskakujące eksperymenty fizyczne. Ich przewodnim tematem był dźwięk. Dowiedzieli się m.in. jak działa syrena dźwiękowa, jak dźwięk zapisany jest na płycie winylowej, co to jest rura Rubensa. Na koniec pokazu usłyszeliśmy piękne wykonanie utworu muzycznego na thereminie- instrumencie muzycznym, skonstruowanym przez rosyjskiego fizyka i wynalazcę Lwa Termena. Ten najdziwniejszy na świecie instrument gra bez jednego dotknięcia.

Alicja Kroczak